Home | Contact us | English | Korean | Vietnam | Sitemap

- Lịch sử (được thành lập vào năm 2003)


Tháng 5 năm 2017

Được chọn là Global Market Developer (GMD) – Bộ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tháng 3 năm 2017

Được chứng nhận là Certified Trading Company (CTC) – Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc

Tháng 12 năm 2016

Giải thưởng Tháp xuất khẩu đạt đến 10 triệu USD

Tháng 5 năm 2016

Chứng chỉ rừng quốc tế FSC® (Forest Stewardship Council®; Hội đồng Quản lý Rừng FSC®),
Đạt chứng nhận (FSC®-C130518) - SGS

Tháng 9 năm 2014

Được chứng nhận là Specialized Trading Company (STC) – Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc