Home | Contact us | English | Korean | Vietnam | Sitemap

Mỹ phẩm

Để trở thành người đẹp rực rỡ!

Công ty chúng tôi là công ty thương mại tổng hợp chuyên ngành đã được công nhận và hỗ trợ do Bộ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hiệp hội thương mại Hàn Quốc vì đã được chỉ định là GMD(Global Market Developer) và CTC(Certified Trading Company), đang cung cấp mỹ phẩm có chức năng khác biệt cho tất cả khách hàng thông qua 35 mạng lưới toàn cầu ở 12 quốc gia. Chúng tôi không chỉ sử dụng cơ sở hạ tầng toàn cầu mà còn triển khai chién lược marketing để thúc đẩy bán còn đồng thời sẽ nỗ lực không ngừng để nâng cao và tăng cường năng lực cạnh tranh hàng xuất khẩu với bằng cách mở rộng thị trường sôi động. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để sản xuất mỹ phẩm có hiệu quả tốt nhất và an toàn.