Home | Contact us | English | Korean | Vietnam | Sitemap

Vải và quần áo

Vải và quần áo

Sản xuất và phân phối áo len
Chúng tôi xuất khẩu vải cho tất cả các nước trên khắp thế giới như Nhật Bản, Mỹ, Canada v.v.
Đồng thời cũng xuất khẩu quần áo phụ nữ làm bằng vải dệt kim cho các nước trên thế giới.
 

Warehouse