Home | Contact us | English | Korean | Vietnam | Sitemap

Giấy in báo

Giấy in báo Base Paper for News print
LWC Light Weight Coated Paper
E-Plus Printing Paper for Flyer, Magazines, etc…

Giấy in báo

– Định nghĩa : Giấy mỏng và in tốt được sử dụng cho báo chí. Chứa vải sợi tái chế 100 %.

– Áp dụng : Giấy in báo, tờ thông tin (Info sheet)

– Dạng : Cuộn

– Gồm có :43gsm, 45gsm, 48.8gsm

 

Giấy tráng nhẹ (LWC) 

– Định nghĩa : Giấy loại tráng nhẹ. Nhẹ và in tốt. Chứa bột giấy tái chế 10 % và vải sợi tái chế 90 %. – Sử dụng : Catalo của Mua sắm tại nhà (home shopping), tờ rơi

– Dạng : Cuộn

– Gồm có :48gsm, 50gsm, 52gsm