Home | Contact us | English | Korean | Vietnam | Sitemap

Art Paper (Giấy Mỹ thuật)

Art Paper tạo cho nó bề mặt nhẵn mịn với giấy chất lương cao được tráng phủ bởi đất sét hoặc chất tương tự.

Art Paper (Giấy Mỹ thuật) One side coated Art Paper(75gsm ~ 120gsm)
Two side coated Art Paper(80gsm ~ 350gsm)