Home | Contact us | English | Korean | Vietnam | Sitemap

Container board (Giấy làm bao bì thùng sóng)

Containerboard is a type of paperboard specially manufactured for the production of corrugated board. It includes both linerboard and corrugating medium (or fluting), the two types of paper that make up corrugated board. Since containerboard is made mainly out of natural unbleached wood fibers and recycled fibers, it is generally brown, although its shade may vary depending on the type of wood, pulping process, recycling rate and impurities content.

For certain boxes that demand good presentation, white bleached pulp is used on the top ply of the linerboard that goes outside the box.

Liner board Kraft Liner Board
Kraft Top Liner Board
White Top Liner Board
Test Liner Board (High Strength)
Test Liner Board
Medium Paper (Fluting Paper) Medium Paper (Non Sizing)
Medium Paper (High Strength and Sizing)
Core board Core for Film / Paper / Fiber
Chip Board(Dry Board, Grey Board)

Liner board

Liner board là giấy vừa dày vừa cứng được sử dụng để hình thành bề mặt ngoài của sản phẩm giấy bìa cứng gợn sóng và cung cấp sức kháng đối với tải trọng tiêu chuẩn.

Kraft liner board (KLB) 

– Định nghĩa : Liner board mà chứa vải sợi bột giấy nguyên chất (virgin pulp) khoảng 20 % ~ 30 %

– Áp dụng : Bề mặt ngoài hoặc bên ngoài của hộp làm bằng giấy bìa cứng gợn sóng.

– Dạng : Cuộn

– Gồm có : 175gsm, 225gsm, 300gsm

 

Kraft Top Liner Board

– Định nghĩa : Liner board mà chứa vải sợi bột giấy nguyên chất (virgin pulp) khoảng 10 % ~ 15 %

-Áp dụng : Mặt ngoài hoặc mặt trước của hộp làm bằng giấy bìa cứng gợn sóng

– Dạng : Cuộn

– Gồm có : 127gsm, 150gsm, 170gsm, 180gsm

 

White Top Liner Board (WTL)

– Định nghĩa : White Top Liner Board mà không có lớp phủ.

Lớp trên được làm bằng vải sợi bột giấy nguyên chất đã tẩy trắng, còn phía sau làm bằng vải sợi tái chế 100 %

– Áp dụng : Bề mặt ngoài hoặc bên ngoài của hộp làm bằng giấy bìa cứng gợn sóng.

– Dạng : Cuộn

– Gồm có :  125gsm, 140gsm, 180gsm, 200gsm

 

Test Liner Board (TLB – Cường độ cao) 

– Định nghĩa : Liner Board chứa vải sợi tái chế 100 %. Đây là sản phẩm cao cấp so với Test Liner bình thường.

– Áp dụng : Bề mặt ngoài hoặc bên ngoài của hộp làm bằng giấy bìa cứng gợn sóng.

– Dạng : Cuộn

– Gồm có : 140gsm, 170gsm

 

Test Liner Board (TLB – Hạng bình thường) 

– Định nghĩa : Liner Board chứa vải sợi tái chế 100 %.

– Áp dụng : Bề mặt ngoài hoặc bên ngoài của hộp làm bằng giấy bìa cứng gợn sóng.

– Dạng : Cuộn

– Gồm có : 125gsm, 140gsm, 150gsm, 170gsm, 180gsm, 200gsm, 250gsm, 275gsm

 

Fluting paper

Giấy Medium (Fluting paper) là một loại giấy lót giữa của giấy bìa cứng gợn sóng, có thể cung cấp riêng được với dạng đóng gói bao bì bảo vệ sản phẩm. Đó cung cấp chức năng bảo vệ vì làm đầy những chỗ trống của vỏ ngoài và cũng có hiệu ứng đệm cho sản phẩm chính.

 

Giấy Medium (Cường độ cao) 

– Định nghĩa : Vật liệu có rãnh dọc trên giấy bìa cứng gợn sóng. Được chứa vải sợi tái chế 100 %. Cường độ cao hơn so với giấy bình thường có cường độ trung bình.

– Mục đích sử dụng : Làm tách ra mặt bên trong và mặt bên ngoài của hộp làm bằng giấy bìa cứng gợn sóng.

– Dạng : Cuộn

– Gồm có : 90gsm, 100gsm, 105gsm, 110gsm, 120gsm, 140gsm, 160gsm, 180gsm

 

Giấy Medium (Hạng bình thường) 

– Định nghĩa : Vật liệu có rãnh dọc trên giấy bìa cứng gợn sóng. Được chứa vải sợi tái chế 100 %.

– Mục đích sử dụng : Làm tách ra mặt bên trong và mặt bên ngoài của hộp làm bằng giấy bìa cứng gợn sóng.

– Dạng : Cuộn

– Gồm có : 110gsm, 115gsm, 120gsm, 150gsm, 180gsm

Core Board

Cường độ tối đa và độ dày của Core và Cone Board là do giấy bồi nhiều lớp dính chặt với nhau một cách chặt chẽ. Với sự hấp thụ keo dính hiệu quả, giấy bồi này được coi là nguyên liệu chính để sản xuất hình nón và lõi dành cho công nghiệp như lõi giấy, hình nón sợi và lõi phim.

 

Core Board 

– Định nghĩa : Core Board được thiết kế cho áp dụng lõi và ống tuýp đòi hỏi cường độ và khả năng chịu va chạm. Được chứa vải sợi tái chế 100 %.

– Áp dụng : Lõi cho giấy, lõi cho phim, ống lót (sleeve) v.v.

– Dạng : Cuộn or Sheet

– Gồm có : 250gsm ~ 710gsm

Chip Board (Dry Board, Grey Board)

Chipboard là ván ép (không phải là giấy bìa cứng gợn sóng). Nó được làm bằng cách dán các mảnh và giấy tái chế. Chiều dày của giấy bồi có thể làm rất dày cũng có thể làm rất mỏng. Chipboard được sử dụng cho scrapbook (vở dán bài rời), làm thẻ, dự án con dấu cao su v.v. Nó có thể được sơn, mực, cát và dán.

 

Chip Board 

– Định nghĩa : Tấm kho được thiết kế cho mục đích đa năng bao gồm để sử dụng dành cho công trình công nghiệp, còn cũng được thiết kế có khả năng trở thành bìa bồi nhiều lớp (Chip Board). Được chứa vải sợi tái chế 100 %.

– Áp dụng : Bìa cứng, bìa sách, album, sách binder, đóng bao bì, lịch, văn phòng phẩm v.v.

– Dạng : Sheet

–Gồm có : 440gsm ~ 2200gsm