Home | Contact us | English | Korean | Vietnam | Sitemap

Mask packs / Cleansing

JULIA

Julia là sự kết hợp vẻ đẹp bên ngoài và sự thoả mãn về tinh thần để tạo nên vẻ đẹp hướng tới tương lai thông qua đó nâng cao tiêu chuẩn và giá trị của vẻ đẹp. Julia sẽ tạo ra một triển vọng mới về sức khoẻ và vẻ đẹp.

PRIVIA

PRIVIA là từ ghép Primacy (xuất sắc, đứng đầu) và VIA (thông qua), là một thương hiệu mới cho những phụ nữ và đàn ông năng nổ, nhiệt huyết thể hiện cái tôi xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống như công việc, tình yêu v.v.