Home | Contact us | English | Korean | Vietnam | Sitemap

Lip / Eye makeup

Brilliant

Brilliant : Brilliant là công ty chuyên về Beauty đã có giải pháp tổng thể về da. Brillian phát triển hệ thống tổng hợp với các nguyên liệu tốt, công nghệ cao và nhà nghiên cứu đã có kinh nghiệm hơn 15 năm. Brilliant sản xuất và bán hàng trực tiếp thông qua các kênh phân phối đáng tin cậy. Brilliant xây dựng hệ thống ONE STOP với 15 năm kinh nghiệm.

  • Catalog Download
  • Watching Video
  • Send Inquiry

BOM

BOM là thương hiệu chuyên về màu sắc, viết tắt của “Beauty of Majesty” với ý nghĩa chúng tôi luôn cung cấp vẻ đẹp hàng đầu. Chúng tôi luôn luôn nỗ lực để sản xuất sản phẩm mới nhất với chất lượng cao nhất cho đến khi tất cả các phụ nữ đạt được mục tiêu sắc đẹp của mình cùng với BOM.

  • Catalog Download
  • Watching Video
  • Send Inquiry

PRIVIA

PRIVIA là từ ghép Primacy (xuất sắc, đứng đầu) và VIA (thông qua), là một thương hiệu mới cho những phụ nữ và đàn ông năng nổ, nhiệt huyết thể hiện cái tôi xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống như công việc, tình yêu v.v.

  • Catalog Download
  • Watching Video
  • Send Inquiry