Home | Contact us | English | Korean | Vietnam | Sitemap

Skin Care

JULIA

Julia là sự kết hợp vẻ đẹp bên ngoài và sự thoả mãn về tinh thần để tạo nên vẻ đẹp hướng tới tương lai thông qua đó nâng cao tiêu chuẩn và giá trị của vẻ đẹp. Julia sẽ tạo ra một triển vọng mới về sức khoẻ và vẻ đẹp.

Briliant

Brilliant : Brilliant là công ty chuyên về Beauty đã có giải pháp tổng thể về da. Brillian phát triển hệ thống tổng hợp với các nguyên liệu tốt, công nghệ cao và nhà nghiên cứu đã có kinh nghiệm hơn 15 năm. Brilliant sản xuất và bán hàng trực tiếp thông qua các kênh phân phối đáng tin cậy. Brilliant xây dựng hệ thống ONE STOP với 15 năm kinh nghiệm.

  • Catalog Download
  • Watching Video
  • Send Inquiry

BB Company

PRIVIA

PRIVIA là từ ghép Primacy (xuất sắc, đứng đầu) và VIA (thông qua), là một thương hiệu mới cho những phụ nữ và đàn ông năng nổ, nhiệt huyết thể hiện cái tôi xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống như công việc, tình yêu v.v.